Troska o bezpieczeństwo Klientów jest dla nas priorytetem działania.

Oferujemy Państwu szereg rozwiązań w zakresie szyfrowania i autoryzacji danych, ochrony prywatności oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych. Wykorzystujemy sprawdzone i pewne technologie, takie jak:
  • https – certyfikowane połączenia z witrynami internetowymi;
  • SSL - (ang. Secure Socket Layer), protokół internetowy, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, a także uwierzytelnianie serwera. Opiera się na szyfrowaniu asymetrycznym oraz certyfikatach X.509;
  • OpenSSH – zestaw programów komputerowych, zapewniających szyfrowaną (za pomocą wielu algorytmów) komunikację w sieci komputerowej dzięki protokołowi SSH. Uwierzytelnianie odbywa się metodą interaktywną (nazwa użytkownika i hasło), za pomocą klucza publicznego, hasła jednorazowego (Google Authenticator), Kerberos (Centrum Dystrybucji Kluczy);
  • PGP - (ang. Pretty Good Privacy), narzędzie, pozwalające szyfrować i deszyfrować przesyłane wiadomości, podpisywać je cyfrowo, weryfikować autentyczność nadawcy (pod warunkiem, że ten także korzysta z PGP) i zarządzać kluczami;
  • VPN - narzędzie tworzące tunel sieci prywatnej, przez który płynie ruch w ramach sieci publicznej (np. Internetu), między użytkownikami.

Świadczymy usługi zarówno w zakresie audytu, jak i wdrażania rozwiązań.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt
test